Lexikon

Fogalmak, kifejezések definíciója

Fogalmak, kifejezések magyarázata, definíciója a képszerkesztés területéről és a Gimp* képszerkesztő használatához

Kattintson egy betűn, a betűvel kezdődő nevű lexikon oldal betöltéséhez.

A

Alfa-csatorna search for term

Általa a réteg minden képpontjának a színén kívül van egy átlátszatlanság értéke (alfája).
Mikor egy átlátszó rétegre festünk, akkor a festett pontokban növeljük az alfa értéket – mikor radírozunk vagy törlünk, akkor csökkentjük. Ha olyan rétegből radírozunk melynek nincs alfa csatornája, akkor gyakorlatilag a háttérszínnel festünk. A kép egésze is rendelkezik alfa-csatornával.

Go to top

B

Bitkép search for term

A legegyszerűbb színmód, amelyben két színérték választható a kép megjelenítésére - a fekete és a fehér. Átmenet nincs az értékek között.

Bitmap search for term

A bitmap vagy bittérképes grafika minden képpontja 1 biten kerül tárolásra.

BMP search for term

A Windows operációs rendszereken elterjedt, tömörítetlen, egyszerű szerkezetű, de nagy méretű fájlokat eredményező képformátum.

Go to top

C

CCD search for term

Charged Choupled Device - a digitális fényképezőgépekben és szkennerekben alkalmazott képérzékelők egyik fajtája.

CIE search for term

CIR Lab színmodell, amely egy olyan színtartományt határoz meg, amely szélesebb minden más színmodellnél. Eszközfüggetlen színmodellnek is hívják, mivel nem korlátozódik az adott eszközön megjeleníthető vagy kinyomtatható színtartományra. Színmodellek közötti váltáshoz szokás leginkább használni.

CMYK search for term

Színmodell, a színeket Cyan, Magenta, Yellow, Black, azaz a zöldeskék, a bíbor, a sárga és a fekete színek százalékos aránya határozza meg. Ezt a színmodellt a számítógépen a nyomtatásnál használják

Csatornák search for term

Színcsatornák, alpha csatorna és maszk csatornák

Go to top

D

dpi search for term

dot per inch vagy pont / hüvelyk értéke megadja, hogy egységnyi területen - egy inchen - hány képpont kerül megjelenítésre. Nyomtató esetében ez azt jelenti, hogy egységnyi területre hány festékcsepp kerül, szkennernél pedig, hogy egységnyi területről hány képpont kerül be a bevitt képről.

Go to top

F

Fényesség search for term

A fényesség (brightness) a szín relatív világossága vagy sötétsége. Mértékegysége a százalék: 0% fekete, 100% fehér szín

Go to top

G

Gamma search for term

A gamma egy eszköz által alkotott vagy fényképre értelmezett középtónusú értékek kontrasztjának és fényességének mértéke. Egy magasabb gamma érték egy mindenhol sötétebb képet eredményez

GIF search for term

Jó veszteségmentes tömörítési algoritmussal rendelkező elterjedt, interneten is használható bittérképes formátum. Maximum 256 színű, ám több képkocka tárolására is képes (animáció lehetséges)

GIMP search for term

GNU Image Manipulation Program - szabad szoftver, képszerkesztő program

Go to top

H

HSB search for term

Színmodell, Hue, Saturation, Brightness, azaz a színárnyalat, teltség és fényerő paraméterekkel határozza meg a színeket.

Hue search for term

Színárnyalat, azaz maga a szín, amely az elsődleges színekből (piros, zöld, kék) készül. Az árnyalataival egy úgynevezett mono (Chromatic) színskálát (colorwheel) ad, körön ábrázolva, ahol az árnyalatát a körön való elhelyezkedésének fokával lehet megadni, 0°-360°.

Go to top

J

JPG search for term

Fényképek, nem kontrasztos nagyfelbontású képek tárolására alkalmas, vesztességes, de nagyon jó hatásfokú tömörítést használó bittérképes fájlformátum.

Go to top

K

Kontraszt search for term

Relatív fényerősség-eltérés, illetve a szürkeségek vagy árnyalatok szórása.

Képfelbontás search for term

Azt határozza meg, hogy a kép hány pixelből (képpontból) épül fel.
A kép vízszintes és függőleges képpontjainak szorzatával adható meg (pl 900 x 600), vagy hogy egységnyi területén hány pixelt különböztet meg (pl 600 dpi).

Képpont search for term

A képpont - másként pixel - a digitális kép alapja, a digitális kép pixelekből épül fel. A pixelek kétdimenziós tömbje, amelynek egy pontja a pixel. Alapesetben négyzet alakú.

Képpont alfája search for term

Megadja a képpont átlátszóságát, értéke 0-tól, azaz az átlátszatlanságtól, 255-ig, azaz a teljes átlátszóságig terjed.

Go to top

L

LAB search for term

Színrendszer, a három komponens rövidítése a három betű:
- Lightness - fényesség, értéke 0 - 100% közötti
- A - zöld-vörös átmenet, -128 és 127 közötti értékekkel,
- B - kék-sárga átmenet, -128 és 127 közötti értéket vehet fel.
Lefedi a teljes RGB és CMYK színmodellek teljes színtartományát.

Go to top

M

Maszk search for term

A maszk mint egy fátyol, úgy helyezkedik el a réteg vagy a teljes kép előtt. Az úgynevezett alkalmazott vagy hozzáadott maszk eltávolítható a fehér színnel történő festéssel és fedés érhető el a fekete szín festésével. Kétféle maszkot használ a Gimp: rétegmaszk és csatornamaszk. A csatornamaszkot szokás még kijelölés csatornának is hívni.

Go to top

N

Natív search for term

Egy olyan fájlformátum, amely az adott képszerkesztő programra jellemző, tartalmaz minden képszerkesztési jellemzőt. Ezzel a formátummal lehetséges a képet továbbszerkeszteni vagy módosítani. A Gimp natív fájlformátuma az XCF

Nyomtatásikép search for term

Látvány a képernyőn arról, hogyan nézne ki az elkészített kép - az alapértelmezett nyomtatási beállításokkal - a nyomtatásban, a papíron

Go to top

P

Pixel search for term

A pixel - másként képpont - a digitális kép alapja, a digitális kép pixelekből épül fel. A pixelek kétdimenziós tömbje, amelynek egy pontja a pixel. Alapesetben négyzet alakú.

Pixelgrafikus search for term

A pixelgrafikus vagy rasztergrafikus képek bittérképet használnak a képi információk tárolására. Az egyes képpontok jellemzőit egyesével letárolják.

Plugin search for term

Opcionális kiegészítés a Gimphez - olyan külső program, amely a fő alkalmazás felügyelete alatt fut és a program egy funkcióját valósítja meg.

PNG search for term

Portable Network Graphics rövidítéséből - bittérképes, az interneten is használható, veszteségmentes tömörítést alkalmazó bittérképes képformátum.

PSD search for term

Az Adobe Photoshop saját natív bittérképes fájlformátuma, 1, 8, 24, 32 és 48 bites színmélységet támogat.

Go to top

R

Rasztergrafika search for term

Képpontokból áll, az egyes képpontok minden jellemzőjét egyesével letárolják. Pixelgrafikának is hívják.

RAW search for term

Képformátum, amelyet a digitális fényképezőgépek számára fejlesztették ki. Változtatás nélkül rögzíti azokat az adatokat, amelyek a CCD-ből kiolvashatóak. Egyfajta nyers, digitális negatívként fogható fel. Ez a 36 bites színmélységű képállomány veszteségmentes tömörítéssel gazdaságosan tárolható az adathordozókon.

RGB search for term

Színmodell, red, green, blue azaz piros - zöld - kék színekből,
amelyet számítógépek monitorai és a TV-képernyők használnak. Értéke 0 és 255 között

Réteg search for term

A rétegek, mint egy-egy festővászon, egymás alatt-fölött, tetszőlegesen változtatható sorrendben helyezkednek el. Az egyes rétegek rajzokat, képekett hordozhatnak, de lehetnek teljesen átlátszóak is.

Rétegmaszk search for term

Minden réteghez adható maszk. Mérete ugyanakkora pixelben mint az érintett réteg és minden egyes pixele a réteg egy pixeléhez van rendelve. Értéke 0 - 255 -ig lehet. A 0 fekete szín és az érintett réteg pontja teljesen átlátszó. A 255 a fehér szín, a réteg megfelelő pontja teljesen átlátszatlan. A közbenső értékek a szürke árnyalatai, részben átlátszatlannak láttatják a réteg megfelelő pontjait.

Go to top

S

Saturation search for term

A szín telítettség jellemzője, kifejezi, hogy a szín mennyiségét. Értéke 0 (fehér) - 100 (maximális szín mennyiség). A telítetlen kép minden pontja telítetlen, azaz ez egy szürkeárnyalatos kép.

Színcsatorna search for term

A digitális képek adatállományai három vagy négy alapszínre bontva tárolják a kép adatait. Ebből egy alapszín és a hozzá tartozó adatok jelentenek egy színcsatornát.

Színegyensúly search for term

A színegyensúly (Color Balance) a kép színösszetevőinek arányát fejezi ki. Módosításával teljesen át lehet színezni a képet. Cián-vörös, magenta-zöld és sárga-kék aránya egy csúszkával állítható be. (a párok egymás kiegészítő színei)

Színmodell search for term

A színek meghatározására szolgáló módszerek.
A legfontosabb színmodellek a következők: RGB, CMYK, HSB

Színmélység search for term

A színmélység (color depth) azt határozza meg, hogy egy adott színábrázolási rendszerben hány bit szükséges egyetlen képpont színének meghatározásához. A nagyobb színmélységű állomány több árnyalatot tartalmaz az eredeti látványról.

Színmód search for term

A színmodellek a színek papíron és képernyőn való megjelenésének különböző módját írják le, ezek a színmódok, amelyek egy adott színmodellen belül értelmezettek. Pl.: szürkeárnyalatos, indexelt, ...

Színpaletta search for term

A kikeverhető, létező színek száma szinte végtelen, a színpaletta ebből egyedileg kiválasztott, megfelelő darabszámú színt tartalmaz. Sokféle színpaletta létezik.

Színtelítettség search for term

A kép színtelítettsége határozza meg, hogy mennyire élénkek a színek.
Értéke -100 és +100 közötti, a legkisebb értéknél kapjuk a szürkeárnyalatos -fekete-fehér - képet

Színárnyalat search for term

A színárnyalat (hue) az egy objektumon áthaladó vagy arról visszaverődő szín. A standard színkörön való helyével fejezhető ki: 0 és 360° közötti.
Színezet ugyan ezt a fogalmat takarja.

Szürkeárnyalatos search for term

Egy egyszerű színmód, amelyben fehértől a feketéig 256 szürke árnyalat használható a kép megjelenítésére. A szürkeárnyalatos képen lágy átmenet van az értékek között.

Go to top

T

Telítettség search for term

A szín erőssége vagy tisztasága (Saturation, szaturáció, króma), a színben a szürke mennyiségét fejezi ki, értéke 0 - 100%

Go to top

V

Value search for term

Érték, a fény jellemző értéke, amely kifejezi az adott képpont fényesség intenzitását: mennyire világos avagy sötét. Értéke 0-100 -ig tartó skálán adható meg. A HSV színmodell egyik alapja.

Vektorgrafikus search for term

Matematikai egyenletekkel írja le a képet, fényképek tárolására nem alkalmas, korlátlanul nagyítható minőségromlás nélkül.

Világosság search for term

A kép világossága azt határozza meg, hogy a színekben mennyi a fehér. Ha növeljük a világosságot, akkor fehéret adunk a színekhez, ha csökkentjük, akkor feketét.

Go to top

W

Webp search for term

Beállítástól függően lehet veszteséges vagy veszteségmentes tárolású képformátum. Google fejlesztette ki, előnye a kis méret, amely különösen a webes használatnál jön jól.

Go to top

X

XCF search for term

A Gimp program saját natív fájlformátuma, a program minden funkcióját támogatja.

Go to top

Á

Átlátszóság search for term

Az átlátszóság vagy opacitás azt fejezi ki, hogy mennyire látszik át a kép. Mértéke a teljes átlátszóságtól - 100%-os átlátszóság - az átlátszatlanságig terjed.

Go to top

Ú

Útvonal search for term

A Gimp útvonal = eltárolt kijelölés

Go to top