ECDL 8.modul - Képszerkesztés vizsgáról

Az ECDL 8. modul képszerkesztés vizsga 60 lehetséges feladatot tartalmaz.

Közülük egyet kell megoldania a vizsgázónak, a vizsga alkalmával. A feladatok megoldása során előre elkészített forrásfájlokat kell használni, amelyeket a vizsgaközpont tesz elérhetővé a vizsgázó számára.

ECDL 8.modul - ÁLTALÁNOS IRÁNYELVEK A MEGOLDÁSHOZ ÉS A JAVÍTÁSHOZ

A vizsgafeladat megoldásához kizárólag a választott képszerkesztő program használható.

A feladatok egy elméleti feleletválasztós kérdést is tartalmaznak. A megadott válaszok közül csak az egyik helyes. Ezek 1-1 pontot érnek.

A feladat többi részében a vizsgázónak gyakorlati feladatokat kell megoldania, az egyes műveleteket a feladatban leírt sorrendben célszerű elvégezni. Az egyes részfeladatok megoldásával a vizsgázó egy önállóan szerkesztett digitális képet hoz létre.

A feladatot a vizsgaközpont által meghatározott helyre és néven kell elmenteni.

Az egyes részfeladatok megfelelő megoldásáért 1-1 pont adható, az ettől eltérő eseteket külön jelölik.

A maximálisan elérhető összpontszám: 20 pont.

A sikeres vizsgához a vizsgázónak legalább 15 pontot kell megszereznie.

A vizsgán semmilyen segédeszköz nem használható.

A vizsgafeladat megoldásához a rendelkezésre álló idő 45 perc.

(Az „Általános irányelvek a megoldáshoz és a javításhoz” című részt a vizsga megkezdése előtt a vizsgázónak meg kell kapnia.)

ECDL 8.modul és a Gimp* Suli tudásanyaga

A Gimp Suli az ECDL 8.modul képszerkesztés vizsga Gimppel szükséges tudást tartalmazza 1 - 24. tudásanyagában. A tudás elsajátításához Gimp belépő szükséges.

A Gimp program egy ingyenesen használható-, nagy tudású képszerkesztő, rajzoló program. A Gimp Súgóból, a könyvlapokról megtudhatod, hogyan telepítsd, frissítsd.