Szerződés, megállapodás a Gimp suli használatához

létrejön a Gimp* Sulit működtető GevaPC egyénivállalkozás - Gudics Lajosné egyéni vállalkozó, a továbbiakban GevaPC - és a Gimp Suliba beiratkozó magánszemély (a továbbiakban Hallgató) között.

Hallgató az alábbiakat teljesíti a Gimp Suli használatához

 1. Rendelkezik alap számítógép kezelési-, és internet ismeretekkel, illetve ha a képszerkesztési ismeretek elsajátításánál ebben hiányosságok jelentkeznek, akkor ezeket az ismereteket a Gimp Sulin kívül igyekszik megszerezni, a Gimp Sulinak a számítógépes képszerkesztés oktatása a célja
 2. Regisztrál a Gimp Suli bejáratánál:
  http://gimp-suli.e-tantermek.hu/user/register
 3. A Gimp Suli megrendelőjén keresztül megrendeli a szolgáltatást és felveszi a kapcsolatot a Gimp Suli üzemeltetőjével
 4. Előzetesen befizeti a megadott bankszámlaszámra a tandíjat,
 5. Tudomásul veszi, hogy a tanulásra, a Gimp Suliba történő belépésre három hónap áll a rendelkezésére.
 6. Tudomásul veszi, hogy csak akkor kaphat GevaPC oklevelet az ismeretei megszerzéséről,
  - ha minden tesztet megfelelt minősítéssel elkészíti - amelyhez egy-egy ismétlési lehetőséggel bír -, valamint
  - az önállóan elkészítendő feladatok 80%-át beküldi ellenőrzésre, a tanára által valamennyit minimum 80%-os megfeleléssel.
 7. Jelen szerződést, megállapodást elolvassa és elfogadja a megrendelés előtt.

Hallgató az alábbiak szerint használja a Gimp Sulit

 1. A regisztrációnál létrejött azonosítójával használja a Gimp Sulit
  és csakis Ő használja,
  belépési adatait nem adja ki senkinek sem.
  Amennyiben ebben visszaélést tapasztal az üzemeltető, úgy külön figyelmeztetés nélkül, megindokolva és bizonyítva a visszaélés tényét, kizárhatja Őt a Gimp Suli használatából.
 2. Az e-tanteremben minden megnyilvánulásával megfelel az írott és íratlan emberi normáknak és a netikett szabályainak. Tekintettel van a többi hallgató és tanár emberi méltóságára.
 3. Minden tudásával és akaratával törekszik az ismeretek maradéktalan elsajátítására.
 4. Elkészíti az önállóan megoldandó feladatokat és ellenőrzésre beküldi azokat, a teszteket megfelelt minősítésre megoldja.
 5. Szükség esetén igénybe veszi, legkésőbb 4 órai tananyagot követően a rendelkezésére álló 1 óra szóbeli tanácsadást.
 6. A Gimp Suliban megszerzett ismereteket oktatási célra nem használhatja, kizárólag csak a saját ismereteinek bővítéséhez.

GevaPC, mint a Gimp Suli üzemeltetője az alábbiakat biztosítja a Hallgató számára

 1. Tananyag folyamatosan és állandóan rendelkezésre áll.
 2. A tanterem szükséges karbantartását 24 órával előre jezi, s egy-egy ilyen alkalom nem haladja meg a fél órás kimaradást a tanterem üzemeltetésében.
 3. A hallgató részére - személyes egyeztetést követően - óránként 15 perc, vagy 4 óra tanulás után egy egész órányi (ebből levonandó a már óra után igénybevett) tanácsadást tart.
 4. Az ellenőrzésre beküldött feladatok megoldását leellenőrzi és 24 órán belül az értékelést a hallgató rendelkezésére bocsátja, elérhetővé teszi számára az e-tanteremben.
 5. A fórumban, vagy az egyes tananyagokhoz beérkező kérdésekre 24 órán belül írásban választ ad az e-tanterem felületén.

Jelen szerződés érvényes a Gimp Suli résztvevőire nézve, külön aláírt dokumentum nélkül.

Mindkét fél tudomásul veszi és a fentieket önmagára nézve kötelezőnek tekinti.

Megrendelem a Gimp Suli VIP belépőt